Karl Marx, Sofistler ve Antikçağda Radikal Demokrat Bir Damar

Karl Marx, Sofistler ve Eskiçağ Yunan Felsefesi